Installeer goudprijs gereedschap!

Installeer goudprijs gereedschap!

Installeer goudprijs gereedschap!
  • Goudprijs vandaag | Actuele goudprijs grafiek | Goudprijs . . .
    Bron: World Gold Council Note: berekend ultimo jaar t o v ultimo jaar De goudprijs is sinds de millenniumwisseling bijna ieder jaar gestegen Het negatieve rendement in euro’s in 2003 en 2004 wordt verklaard door de enorme waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar


goud prijs, goud kopen, verkopen goud ©2005-2009
|Currency Exchange Rate |disclaimer